Restauracja Czerwona Cebula

al. Kromera 2 / 51-163 Wrocław

tel. +48 71 794 45 92 / tel. 501 778 784

biurocebula@gmail.com

GÓRA